[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Soorten inzetten bij online blackjack | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Soorten inzetten bij online blackjack

Heb je nog nooit online blackjack gespeeld en ben je op zoek naar de soorten inzetten die geplaatst kunnen worden? Ben er dan om te beginnen van op de hoogte hoe de spelregels in zijn werk gaan. Jouw doel is om een zo hoog mogelijk puntentotaal te vormen met de kaarten die gedeeld worden, maar niet meer als 21. Bovendien moet het puntentotaal dat je hebt weten te behalen ook hoger zijn dan dat van het huis om ook daadwerkelijk te kunnen winnen. Om tot een puntentotaal te kunnen komen moet je een inzet plaatsen qua geld en kun je natuurlijk keuzes maken op basis van je kaarten. Die keuzes en de inzetlimieten zullen we hieronder met je bespreken.

Inzetten plaatsen binnen een limiet

Als je een inzet gaat plaatsen bij het spelen van online blackjack moet je weten dat je dit altijd dient te doen op basis van fiches. De fiches die je hebt zijn beschikbaar in verschillende kleuren en kennen allemaal een eigen waarde. Als je een inzet gaat plaatsen is het bij het spelen van blackjack tegen de software altijd de bedoeling dat je minimaal speelt met 10 cent per beurt. Maximale inzetten kunnen hoger oplopen tot wel 5000 euro per beur. Wil je live blackjack spelen? Dan liggen de inzetlimieten iets anders. Voor een live blackjack speeltafel geldt doorgaans dat er minimaal 1 euro ingezet dient te worden. Maximale inzetten lopen hierbij bovendien veel hoger op en kunnen dan ook uitkomen op een maximum van wel 75.000 euro.Blackjack

Verdubbelen bij blackjack

Zodra je een inzet hebt geplaatst krijg je twee kaarten gedeeld. Als deze samen 9, 10 of 11 punten vormen is het aannemelijk dat je bij de derde kaart een score van minimaal 19 punten weet te behalen. Omdat nu de kansen hierop heel hoog zijn krijg je eenmalig de mogelijkheid tijdens een ronde om een verdubbeling van je inzet te doen en kun je bij winst dus meer geld toe laten voegen aan je saldo.

Splitsen van je kaarten

Wanneer de eerste kaarten die je bij online blackjack gedeeld krijgt van dezelfde waarde zijn, bijvoorbeeld twee keer een 8, dan kun je deze hand eventueel splitsen. Dit betekend dat je nogmaals je inzet neer zal moeten leggen en vanaf dat punt verder kunt gaan spelen met 2 handen om een winst te gaan vormen. Alle normale regels tellen hierbij ook weer vanaf dat de hand weer bestaat uit 2 kaarten. Heb je dan alsnog 2 keer een 8, dan kun je dus nogmaals splitsen tot een eventuele derde hand.

Blackjack spelen buttonVerzekeren online blackjack

Om te kunnen verzekeren bij online blackjack moet er zich één specifieke situatie voordoen. Jij hebt geen directe blackjack en de dealer heeft een aas liggen als open kaart. Als je kiest voor een verzekering moet je daarvoor de helft van je inzet als extra plaatsen. Heeft de dealer inderdaad een blackjack? Dan krijg je deze dubbel uitgekeerd. Blijkt de dealer geen blackjack te hebben? Dan ben je de verzekering kwijt, maar kun je natuurlijk nog wel winnen met de reguliere hand.

Passen bij voldoende punten of een extra kaart nemen

Wanneer je met de eerste twee kaarten, of later, denkt voldoende punten behaald te hebben om de dealer zijn hand te kunnen gaan verslaan kun je passen. Je stopt dan en laat het aan het huis om de hand af te werken en te bepalen wie de winnaar is. Kies je voor het spelen van online blackjack en heb je niet direct genoeg punten om de dealer te verslaan? In dat geval kun je meerdere keren een extra kaart nemen tot je het puntentotaal wel genoeg acht om te kunnen gaan winnen.