[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Basis strategie blackjack | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Basis strategie blackjack

Bij het Black Jack spelen probeert de speler zijn hand zo goed mogelijk te spelen, om een beter puntentotaal te behalen dan de bank. Daarbij wordt hij voortdurend met spelbeslissingen geconfronteerd. Sommige zijn gemakkelijk, zoals passen op 20 punten of kopen op 7 punten. Sommige zijn lastig: 14 punten is weinig om op te passen, maar kopen kan gemakkelijk tot te veel punten leiden. Het resultaat van een beslissing hangt altijd af van de kaarten die op tafel komen, en hun precieze volgorde. Laten we als concreet voorbeeld aannemen dat de speler aan de laatste box twee vijven heeft gekregen als eerste kaarten. De bank heeft een acht. De speler is aan de beurt, en kan nu kiezen tussen splitsen, dubbelen, kopen of passen. Elke beslissing kan in de gegeven situatie goed of slecht uitpakken. Achteraf kan altijd, aan de hand van de kaarten die uit de slof komen, bepaald worden welke beslissing van de vier het beste was geweest. Helaas weet niemand van tevoren wat de volgende kaarten in de slof zullen zijn. BlackJack spelen voor geld wordt immers gespeeld met grondig geschudde kaarten. Elke kaartvolgorde die optreedt is dus zuiver toevallig. Het idee van een perfecte beslissing in iedere situatie moet men derhalve noodgedwongen laten varen.

Een zinvolle aanpak daarentegen vormt het bekijken van de uitkomsten van een beslissing voor alle mogelijke kaartcombinaties in de slof. Men kan zo laten zien dat het slechts zelden voorkomt dat splitsen van de vijven of passen het beste is. Deze uitzonderingen worden (kennelijk) veroorzaakt door een bijzondere volgorde van de kaarten in de slof, en kunnen tijdens het spel op geen enkele wijze herkend worden. Daarom mag men het splitsen of passen ronduit foutief noemen, ook als het achteraf gezien optimaal was geweest! Evenzo blijkt gewoon een kaart kopen duidelijk minder goed te zijn dan dubbelen. Op deze manier, alle kaartcombinaties bekijken en zien wat het meeste oplevert, kan men bepalen wat de beste beslissing is voor elke mogelijke spelsituatie. De zo gevonden ‘optimale strategie’ voor het BlackJack spel wordt ‘basisstrategie’ genoemd. Uit bovenstaande volgt dat de basisstrategie soms erg ongelukkig kan uitpakken, we zijn immers afhankelijk van de kaartvolgorde, echter gemiddeld over alle situaties is de opbrengst maximaal.

Op de lange termijn zal de basisstrategiespeler dan ook betere resultaten boeken dan spelers die van de basisstrategie afwijken. De basisstrategie blijkt sterk afhankelijk te zijn van de eerste kaart van de bank. Deze kaart heeft namelijk grote invloed op de kansen van de bank. Hij kan zich dood kopen of eindigen op 17,18, 19, 20,21 punten of ‘Black Jack’ halen. Omdat de bank geen enkele beslissingsvrijheid heeft (kopen tot en met 16 punten, passen vanaf 17 punten) kunnen deze bankkansen vrij gemakkelijk bepaald worden. Heel belangrijk is de kans dat de bank zich dood koopt. Gemiddeld bedraagt deze kans 28%. Voor de verschillende eerste kaarten van de bank vinden we de volgende waarden:

Tabel invloed eerste kaart bank op doodkoopkans.

Kaart
bank
2 3 4 5 6 7 8 9 T A
Kans dood (%) 35 37 40 42 42 26 24 23 21 12

Uit deze tabel blijkt dat de eerste kaart van de bank in twee categorieen op te delen is:
– met kleine kaarten (2, 3,4, 5 en 6) heeft de bank een relatief grote kans (circa 40%) om zich dood te kopen;
– met grote kaarten (7, 8, 9, T en A) heeft de bank een kleinere kans (circa 20%) om zich dood te kopen.
Dit opmerkelijke verschil in gedrag tussen kleine en grote eerste kaarten van de bank wordt veroorzaakt door de regel dat de bank tot en met 16 moet kopen en vanaf 17 moet passen, en wordt versterkt door het grote aantal tienen in het spel. Zonder verdere berekeningen kunnen we nu al de volgende inschatting maken:

– een kleine kaart in de bank is gunstig voor de speler. Om van deze voor-elige situatie maximaal te profiteren is aanvallend spel geboden: veel splitsen, veel dubbelen, en passen op slechte handen (12 t/m 16) in de hoop dat de bank zich dood koopt;
– een grote kaart in de bank is in het algemeen ongunstig voor de speler. Met defensief spel kan het nadeel beperkt gehouden worden. Dat wil zeggen weinig splitsen, weinig dubbelen en doorkopen tot een redelijke hand is bereikt.

Tabellen voor de basisstrategie

In de volgende tabellen zijn de kaarten van de bank horizontaal weergegeven en de relevante handen van de speler verticaal.

Basisstrategie voor splitsen

Bank ->

2

3

4

5

6

7

8

9

T A
speler
2,2 S S S S S S N N N N
3,3 S S S S S S N N N N
4,4 N N N S S N N N N N
5,5 N N N N N N N N N N
6,6 S S S S S N N N N N
7,7 S S S S S S N N N N
8,8 S S S S S S S N N N
9,9 S S S S N S S N N N
T,T N N N N N N N N N N
A,A S S S S S S S S S N

S= splitsen N= niet splitsen

Basisstrategie voor dubbelen bij blackjack

Bank ->

2

3

4

5

6

7

8

9

T A
speler
9 N D D D D N N N N N
10 D D D D D D D D N N
11 D D D D D D D D N N
A,8 N N N N N N N N N N
A,9 N N N N N N N N N N
A,T N N N N N N N N N N

D= dubbelen N= niet dubbelen

Basisstrategie voor kopen/passen bij blackjack

Bank ->

2

3

4

5

6

7

8

9

T A
speler
H12 K K P P P K K K K K
H13 P P P P P K K K K K
H14 P P P P P K K K K K
H15 P P P P P K K K K K
H16 P P P P P K K K K K
H17 P P P P P P P P P P
Z17 K K K K K K K K K K
Z18 P P P P P P P K K K

Harde 4 t/m 11 en zachte 12 t/m 16: kopen

Harde 18 t/m 21 en zachte 19 t/m 21: passen

H: hard totaal

Z: zacht totaal

K: kaart kopen

P: passen

Basisstrategie verzekeren even money

Geen verzekering of even money nemen Pas de strategietabellen in onderstaande volgorde toe:
– indien de bank een aas heeft: neem geen verzekering of even money;
– indien de eerste twee kaarten gelijk zijn kijk in tabel 6 of splitsen de voorkeur verdient;
– indien de eerste twee kaarten opgeteld 9, 10 of 11 punten bedragen:
(dit geldt ook bij twee vijven; deze worden immers niet gesplitst);
– indien er niet gedubbeld of gesplitst wordt:

Voorbeeld
U krijgt als eerste kaarten twee azen. De bank heeft ook een aas. De dealer kondigt de verzekeringsoptie aan. Neemt u die? Nee. U heeft twee gelijke kaarten, dus er mag gesplitst worden. Volgens tabel is dat echter niet juist tegen een aas van de bank (tegen elke andere bankkaart well). U splitst niet en heeft derhalve zachte 12. Volgens tabel 8 moet u kopen (logisch, u probeert uw hand te verbeteren, terwijl u zich niet dood kunt kopen). De dealer geeft u een zes, dus zachte 18. U koopt weer (ietsje beter dan passen), hopend op een drie, twee of aas. U krijgt echter een acht. U hebt nu harde 16. Omdat de bank zich met een aas zelden doodkoopt is passen niet zinvol. U koopt nog een laatste kaart. Met een zes of meer heeft u zich dood gekocht, terwijl een aas t/m vijf u een hand geeft (harde 17 of beter) waarop u past.

Het blijkt dat zeer veel spelers in Nederland de basisstrategie van blackjack niet kennen of, om wat voor reden dan ook, niet toe willen passen. Zij gaan liever af op hun intuitie of op de (meestal matige) adviezen van andere gokkers.  Helaas zijn intuitie en ervaring slechte raadgevers bij het BlackJack spel: het spel is veel te moeilijk om zonder berekening in te kunnen schatten wat het beste is. Daarnaast heeft een selectief geheugen een nadelige invloed op het via  de praktijk leren spelen. Hoe kan bij voorbeeld een speler die meent dat met 9 punten tegen een 7 in de bank dubbelen beter is dan kopen (in feite is kopen 7% beter), nu ooit bemerken dat hij een fout maakt? Slechts met behulp van uitgebreide berekeningen of simulaties (al dan niet met behulp van een computer) is te bepalen wat de optimale strategie in een bepaalde situatie is. Over de juistheid van de basisstrategie bestaat geen twijfel. Alle BlackJack experts zijn het er over eens dat dit de correcte beslissingen zijn voor de Nederlandse spelregels. ‘Een deel van de Black Jackstrategie gaat in tegen het gezonde verstand, ook dat van de expert. Maar hij kent de kansberekening, hij past die strategie toch toe. We hopen dat u iets heeft gehad aan deze korte strategie cursus blackjack en dat u nu beter voorbereid aan de blackjack tafel zit. We wensen u nog vele winsten toe 🙂

2 Reacties

  1. Pingback: Nieuwe blackjack site gelanceerd | Online Casino

  2. Pingback: Blackjack leren spelen | Nederlands Casino

Geen reacties toegestaan.