[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kaarten tellen basis uitleg en High Low techniek | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Kaarten tellen basis uitleg en High Low techniek

Blackjack kaarten tellen

Blackjack voor geld spelen
Op de andere pagina’s hebben we gezien dat een speler die volgens de basisstrategie speelt een nadeel heeft van 0,5% ten opzichte van de bank.
Dit is een klein nadeel vergeleken met andere casinospelen zoals roulette (2,7% of 1,35%) en Punto Banco (ruim 1%).
Opmerkelijker is echter dat er een legitieme techniek bestaat waarmee de speler voordeel kan behalen op de bank.
Deze techniek is het kaarten tellen {card counting). Het idee kan gemakkelijk uitgelegd worden aan de hand van een fictief casinospel.
Het allereenvoudigste spel Red Cat wordt gespeeld met een pak kaarten. Allereerst schudt de dealer de kaarten. Spelers kunnen nu inzetten, waar-na de dealer steeds een kaart omdraait.
Is het een rode kaart dan winnen de spelers, uitbetaling 0,95 keer de inzet. Bij een zwarte kaart verliezen de spelers hun inzet. Er zijn geen spelbeslissingen, er is dus ook geen basisstrategie.
Er zijn 26 rode en 26 zwarte kaarten en het standaardnadeel bedraagt 2,5%. Een soort roulette dus? Alleen voor niet-oplettende spelers!
Het is namelijk duidelijk dat wanneer veel meer zwarte dan rode kaarten gedeeld zijn de speler in het voordeel is. Stel bij voorbeeld dat van de eerste 22 kaarten er 16 zwart zijn en 6 rood, dan heeft de speler geen 2,5% nadeel maar 30% voordeel!
blackjack spelen
De kaartenteller heeft intussen zijn inzet verhoogd van / 0,50 (tafelminimum) naar / 1000.
Stel dat de 49ste kaart die gedeeld wordt in de slof de laatste (26ste) zwarte kaart is.
Dan zijn de laatste drie kaarten rood en de oplettende speler wint zonder enig risico de laatste drie spelletjes, op maximuminzetten.
Om het gemakkelijk te maken gunstige situaties van ongunstige te onderscheiden voeren we het volgende telsysteem in: na het schudden zetten we de telling op 0, voor elke gedeelde zwarte kaart tellen we daar 1 bij op, en voor elke rode kaart trekken we er 1 af. Voor het spelersvoordeel vinden we dan de volgende uitdrukking:
voordeel (%) = -2,5 + 97,5 x (telling/N)
waarbij N het aantal overgebleven kaarten is. Wanneer de telling 0 is zijn er nog precies evenveel rode als zwarte kaarten over; de speler heeft 2,5% nadeel.
Zijn er nog alleen N rode kaarten over dan is de telling N, en wint de speler zeker (voordeel = 95%).
Aan de andere kant is verlies zeker (voordeel = -100%) wanneer er nog alleen zwarte kaarten zijn, dat wil zeggen telling = -N.
Omdat de kaartenteller van blackjack spelen aan de hand van de formule zijn voordeel precies kan bepalen en zijn inzet kan aanpassen speelt hij niet met 2,5% nadeel maar met voordeel.
Bovenstaande analyse van Red Cat leert het volgende:
– bij een kaartspel kan het voordeel fluctueren, omdat de samenstelling van de kaarten in de slof ook fluctueert;
– hoe meer kaarten er gedeeld zijn, hoe groter de fluctuaties van het voor¬deel zijn voor de kaartenteller;
– een telsysteem is een handig hulpmiddel om gunstige situaties te on¬derscheiden van ongunstige.
Voor Red Cat is het heel gemakkelijk om een telsysteem te bedenken, omdat er maar twee soorten kaarten zijn en het direct duidelijk is dat rode kaarten in de slof gunstig zijn voor de speler en zwarte kaarten gunstig voor de bank. Echter niet alle kaartspelen zijn telbaar. Neem bij voorbeeld het volgende fictieve kaartspel:
Yellow Fever wordt met een pak goed geschudde kaarten gespeeld. Spelers kunnen inzetten. De dealer legt vervolgens een kaart in het spelersvak, en een kaart in het vak voor de bank.
De hoogste kaart wint. Bij gelijke kaarten is het een stand off (gelijk spel).
Bij Yellow Fever heeft de bank geen standaardvoordeel (0%).
Fluctuaties in de samenstelling van het pak kaarten hebben bij dit spel geen enkele invloed op het voordeel.
Zo wil de speler natuurlijk graag een aas gedeeld krijgen, maar deze kan net zo goed bij de bank terechtkomen.
Een twee is slecht voor de bank, maar evenzo voor de speler. Alle kaarten zijn dus precies even gunstig of ongunstig voor de speler als voor de bank.
De spelregels van Yellow Fever zijn zo symmetrisch dat er niets valt te tellen.
De grote vraag is nu natuurlijk of tellen mogelijk en zinvol is bij BlackJack. Lijkt BlackJack meer op Red Cat of op Yellow Fever?
Op grond van de basis strategie kennis lijkt het laatste waarschijnlijker.
Berekening leert namelijk dat bij BlackJack kleine kaarten als eerste kaart zowel voor de speler als de bank ongunstig zijn terwijl tienen voor beiden ongeveer even gunstig zijn.
Alleen azen zijn een stuk voordeliger voor de speler dan voor de bank.

Rond 1960 toonde de Amerikaanse wiskundige Edward O. Thorp met behulp van computerberekeningen aan dat de zaak niet zo eenvoudig ligt.
Bij BlackJack worden de spelershanden en de bankhanden namelijk door meerdere kaarten gevormd.
Thorp ontdekte dat wanneer er nog veel azen, tienen en negens in de slof zijn, dit gunstig voor de speler is.
Anderzijds blijken extra kleine kaarten (2 t/m 7) juist de bank te helpen.
Er zijn drie belangrijke redenen aan te wijzen waarom spelsituaties met veel grote en weinig kleine kaarten gunstig zijn voor de speler.
– De belangrijkste reden is een gevolg van de spelregel dat de bank door moet kopen op slechte handen (harde 12 t/m 16), terwijl de speler mag passen.
Dit verschil is vooral van belang wanneer de bank als eerste kaart een kleintje (2 t/m 6) heeft.
Extra negens en vooral tienen in de slof zorgen ervoor dat de kans dat de bank zich dan dood koopt aanzienlijk toeneemt.
Hier komt nog bij dat de speler juist tegen een kleine kaart vaak splitst en dubbelt.
– Nog een reden is een direct gevolg van de ‘BlackJack’ bonus. Wanneer er veel tienen en vooral azen in de slof zijn neemt de kans op een ‘BlackJack’ toe, zowel voor de speler als voor de bank. Vanwege de bonus is dit echter gunstig voor de speler.
– De laatste reden is een gevolg van de regel dat de speler vrij is bij het nemen van zijn spelbeslissingen. De speler heeft daardoor de mogelijkheid af te wijken van de basisstrategie wanneer hem dat gunstig lijkt. De belangrijkste spelbeslissing is de verzekering. Wanneer meer dan eenderde van de kaarten in de slof tienen zijn wordt verzekeren voordelig. Bij het nemen van spelbeslissingen zijn tienen dan ook de belangrijkste kaarten.
Thorp realiseerde zich dat voordelige situaties herkend kunnen worden met behulp van een telsysteem dat grote kaarten versus kleine bijhoudt. Om winst te behalen in het casino hoeft men dan nog slechts het volgende te doen: zet laag (minimum) in bij nadeel en zet hoog in bij voordeel!
Thorp publiceerde als eerste een boek over deze winnende strategie. Van dit boek Beat the dealer, a winning strategy for the game of twenty one zijn meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Hoewel het boek tegenwoordig door kaartentellers als verouderd bestempeld wordt, is het nog steeds een klassieker. Naderhand zijn krachtiger en eenvoudiger systemen uitgedacht, met name door spelers als Ken Uston en Stanford Wong. Het idee van Thorp, het bijhouden van grote kaarten versus kleine, blijft echter de kern van de zaak. Het in dit boek behandelde High-Low-systeem is door verschillende auteurs (onder andere Dubner, Braun, Revere en Wong) aanbevolen als een goede, relatief eenvoudige methode om door kaarten te tellen een voordeel op de bank te halen. Het High-Low-systeem in dit boek is geheel aangepast aan de Nederlandse spelregels en condities.

High Low

Het basisidee van kaarten tellen is dat de samenstelling van de kaartverdeling in de slof invloed heeft op het voordeel van de bank.
Doordat er tijdens het spel kaarten gedeeld worden verandert deze samenstelling steeds, en wel zodanig dat ook regelmalig gunstige situaties voor de speler ontstaan.
Hiervan kan geprofiteerd worden door de inzet te verhogen.
Daarnaast kan de speler voordeel behalen door spelsituaties te herkennen waarbij het gunstig is af te wijken van de basisstrategie.
Van belang is nu te weten wat het optimale systeem is, dat wil zeggen het systeem waarbij de winst door inzetverhogingen en spelaanpassingen maximaal is.
Door middel van berekeningen zijn de optimale kaartwaarden verkregen.
In onderstaande tabel zijn deze optimale kaartwaarden voor de Nederlandse spelregels en spelcondities weergegeven.
De optimale kaartwaarde van de tien is op -100 gesteld. Azen en tienen zijn ongeveer even gunstige kaarten voor de speler, negens dragen minder bij.
Kleine kaarten zijn gunstig voor de bank, met name de vijf gevolgd door de vier. Deze kaarten helpen de bank het meest een slechte hand (harde 12 t/m 16) om te zetten in een goede hand.
In het High-Low-systeem zijn de kaartwaarden afgerond op drie waarden: +1, O en -1.
+1 is gunstig voor de bank en ongunstig voor de speler. 0 is neutraal. -1 is ongunstig voor de bank en gunstig voor de speler.

 

 


Optimale en High-Low-kaartentelwaardenKaart

2      3       4       5       6

7       8       9

T    A


Optimaal

High-Low


62    77    104   135     71

11111


55       8   -23       0       0       0


-100 -89     -1    -1

Er zijn vier keer zoveel tienen als andere kaarten (zoals gebruikelijk staat de T voor 10, boer, vrouw en heer), zodat er precies evenveel +1- als -1-kaarten zijn.
De som van de kaartwaarden voor alle 312 kaarten is daar-om gelijk aan 0. De zeven en de negen zijn kaarten met een relatief geringe invloed.
Daarom blijkt het beter te zijn hun kaartwaarden af te ronden op O dan op +1 en -1.
In de loop der tijd zijn er vele andere, moeilijker telsystemen uitgedacht en aanbevolen door Black Jack-experts.

2 Reacties

  1. Pingback: Nieuwe blackjack site gelanceerd | Online Casino

  2. Pingback: Blackjack leren spelen | Nederlands Casino

Geen reacties toegestaan.