[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kaarten tellen Running Count techniek | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Kaarten tellen Running Count techniek

Running Count

Deze pagina is een vervolg op de pagina basis over kaarten tellen en high low techniek

De running count (‘lopende telling’) geeft aan hoeveel meer azen en tienen nog aanwezig zijn dan kleine kaarten. Hoe hoger de telling op een gegeven moment is, hoe beter de situatie voor de speler is want dan zitten er nog veel tienen en azen in de slof. De procedure voor het bijhouden van deze running count is als volgt:
– Begin elke slof opnieuw met een running count van 0.
– Pas de running count volgens het High-Low schema aan voor elke kaart die op de tafel verschijnt. Afhankelijk van de kaart telt u er 1 bij op, trekt u er 1 van af of – bij een waarde van 0 – laat u de stand zo.
– Onthoud de running count tussen twee spelronden door.

 

 


Telvoorbeeld, beginnend met waarde 0


voor de running count (begin nieuwe slof)

 


Kaart


A


6


5


2


7


10


H


3


8


2


High-Low-waarde


-1


1


1


1


0


-1


-1


1


0


1


Running count


(0)


-1


0


1


2


2


1


0


1


1


2

Het correct bijhouden van de running count is de basis voor elk kaarten-telsysteem. Kaarten kunnen afzonderlijk geteld worden, maar ook in groepjes van twee.
Dit laatste is vaak eenvoudig omdat het resultaat van een +1 en een -1 kaart 0 is (bij voorbeeld A en 6 in bovenstaand voorbeeld).
Het oefenen in het tellen van de kaarten kan gemakkelijk thuis plaatsvinden. Neem hiertoe een spel, dus 52 kaarten. Schud het spel, neem er een kaart uit en leg deze ongezien weg.
Tel nu de resterende 51 kaarten volgens het High-Low-systeem. Een juiste telling kan niet exact de laatste kaart voorspellen, maar wel in welke groep (-1,0 of+1) de kaart thuis hoort.
In-dien de telling aan het einde +1 is dan moet de 52ste kaart een tien of aas zijn, is de telling 0 dan moet die kaart een 7,8 of 9 zijn. Is de telling -1 dan moet de dichte kaart een 2, 3,4,5 of 6 zijn. Door dit tellen dagelijks enige tijd te oefenen zal de snelheid en de accuratesse toenemen. Een andere manier om dit te oefenen is achter een BlackJack-tafel te gaan staan en de kaarten te tellen op het moment dat ze gedeeld worden. Omdat u zelf niet aan het spel deelneemt kunt u zich geheel concentreren op het tellen. Nauwkeurigheid en een goede snelheid zijn essentieel, omdat tellen onder casinocondities moeilijker is: de snelheid van de dealer kan hoog zijn, er staat soms veel geld op het spel, uw buurman probeert u uit te leggen dat het heel onverstandig is om op zestien punten nog een kaart te kopen… enzovoort. Laat u door het bovenstaande niet afschrikken. Het bijhouden van de telling is niet echt moeilijk en wordt snel een automatisme.

Het Running Count systeem

De running count volgens het High-Low-systeem geeft de speler nuttige informatie over de resterende kaarten in de slof bij blackjack en over het ontstaan van gunstige situaties.
Voor een nauwkeurige bepaling van de kaartverdeling en het spelersvoordeel is echter nog een true count-conversie nodig.
Professionele kaartentellers gebruiken zonder uitzondering systemen gebaseerd op de true count. Op andere subpagina’s wordt nader ingegaan op het begrip true count en wordt een effectief en krach-tig systeem gepresenteerd.
De running count zelf kan ook gebruikt worden om een voordeeltje te behalen op de bank.
In deze paragraaf wordt een eenvoudig running countsysteem behandeld. Bedenk wel dat systemen gebaseerd op de running count altijd minder nauwkeurig zijn dan systemen gebaseerd op true count en derhalve ook minder krachtig. Het running count-systeem bevelen wij voornamelijk aan als opstapje naar het true count-systeem. U doet zo ervaring op met het bijhouden van de running count onder casinocondities, en tevens met het verhogen van de inzet in gunstige situaties en het aanpassen van uw spelbeslissingen.
We verdelen de running count in drie niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe gunstiger de situatie voor de speler. Bij niveau 0 heeft u gemiddeld nadeel, bij niveau 1 een klein voordeel en bij niveau 2 een iets groter voordeel.

Indeling van running countsin niveaus

 

 

Niveau

Running counts

Voordeel


0


1


2


…,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6


7,8,9, 10, 11


12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,…


-0,75%


0,75%


1,50%

In onderstaande tabel vindt u verticaal de relevante handen van de speler en horizontaal de kaarten van de bank.

Spelstrategie voor het running count systeem.

 

 

Bank

2

3

4

5

6

7

8

9

T

A

Speler

D09

1

D

D

D

D

2

D10

D

D

D

D

D

D

D

D

D11

D

D

D

D

D

D

D

D

2

H12

2

1

P

P

P

K

K

K

K

K

H13

P

P

P

P

P

K

K

K

K

K

H14

P

P

P

P

P

K

K

K

K

K

H15

P

P

P

P

P

K

K

K

K

K

H16

P

P

P

P

P

K

K

K

1

K

H17

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Z18

P

P

P

P

P

P

P

K

K

1

D: altijd dubbelen
H: hard totaal
K: altijd kopen
Z: zacht totaal
-: nooit dubbelen
P: altijd passen
1: dubbelen resp. passen op niveau 1 en 2
2: dubbelen resp. passen op niveau 2

Verzekering of even money: op niveau 2
Uit de tabel kunt u opmaken dat er acht spelbeslissingen veranderen in de strategie voor het running count-systeem: verzekeren, drie keer dubbelen en vier keer kopen/passen. Voor het splitsen wordt de basisstrategie gevolgd, hier veranderen geen spelbeslissingen

Inzetstrategie voor het running count systeem

Niveau Inzet
0 tafelminimum (bij voorbeeld / 5 of / 10)
1 6 tot 10 keer niveau 0 (tafelminimum)
2 twee keer het bedrag van niveau 1

De inzetten voor niveau 1 en 2 zijn zo gekozen om een klein voordeel over de bank te garanderen.
Wanneer u het running count-systeem als training beschouwt hoeft u zich daar niets van aan te trekken.
Als u bovenstaand inzetschema wilt hanteren aan een / 10-tafel heeft u een BlackJack kapitaal van enkele duizenden euro’s nodig.

Voorbeeldspel volgens de strategie voor het running count systeem Uw BlackJack kapitaal bedraagt / 8000.
Omdat u met een voordeeltje wilt spelen stelt u de inzet van niveau 1 op / 100 en die van niveau 2 op / 200.
U neemt / 3000 mee naar het casino. U neemt plaats aan een / 10-tafel, en zet de eerste spelronde van de slof het minimum in.
De running count zakt van 0 (de beginwaarde) naar -2, en u speelt uw hand volgens de basisstrategie.
Vervolgens zet u opnieuw het minimum in. Tijdens de tweede spelronde ligt de tafel vol met kleintjes (11 meer dan tienen en azen), en de telling gaat van -2 (waarde na de eerste ronde) naar +9.
Uw hand is 9 punten tegen een 2 van de bank, en u dubbelt (basisstrategie is kopen). Voor de derde ronde verhoogt u uw inzet naar niveau 1: / 100. De bank krijgt een aas.
Snel werkt u de running count bij: gestegen naar +13 (niveau 2), dus u verzekert uw hand. Er worden nog wat kaarten gekocht, waardoor de running count naar +14 gaat.
De vierde ronde verhoogt u de inzet tot niveau 2, / 200. U krijgt 11 punten tegen een tien van de bank. De running count is door de kaarten op tafel gezakt tot +10 (niveau 1), dus dubbelen is niet juist (alleen op niveau 2). U koopt een vijf, en past vervolgens op 16.

Zoals gezegd, dit systeem is vooral bedoeld als training, en is niet echt geschikt voor langdurig gebruik. Wanneer het true count systeem u echter niet bevalt kunt u het running count systeem natuurlijk blijven gebruiken.
Blackjack blijft natuurlijk altijd nog een kansspel maar we hopen dat je met deze techniek een beter blackjack spel kunt spelen.