[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kaarten tellen True count techniek | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Kaarten tellen True count techniek

Blackjack strategie kaarten tellen True Count

Deze pagina is een vervolg op de pagina’s basis uitleg kaarten tellen en de running count techniek

Bij de analyse van het spel Red Cat hebben we gezien dat het voordeel van de speler niet bepaald wordt door de telling (running count) zelf, maar door de telling gedeeld door het aantal overgebleven kaarten. Bij Black Jack spelen geldt precies hetzelfde, al zullen we daar de telling delen door het aantal overgebleven spellen kaarten.
Als bij voorbeeld de running count op een bepaald moment 10 bedraagt, zijn er in totaal 10 azen en tienen meer aanwezig dan kleine kaarten.
Dit zegt nog niet zo veel over de samenstelling van de kaarten in de slof. Als de running count, nadat er pas een spel kaarten is gespeeld, 10 is, dan zijn er in de volgende 5 spellen 10 grote kaarten meer aanwezig dan kleine kaarten. Aangezien we niet weten waar die zitten veronderstellen we dat ze gelijkmatig verdeeld zijn over de 5 spellen. Dit houdt in dat er per te spelen pak gemiddeld 2 grote kaarten meer zijn dan kleine kaarten. Daar-entegen impliceert een running count van 10 nadat er al 5 spellen gespeeld zijn, dat het resterende spel 10 grote kaarten meer bevat dan kleine. Deze laatste running count van 10 is dus vijf keer zo krachtig als de eerste running count van 10. Vandaar dat het begrip true count (‘werkelijke telling’) geintroduceerd is.

Running count

True count =     ——————————————————————————-

Aantal nog te spelen spellen in slof

 

 


Enkele voorbeelden:

– Running count: +12
Spellen in de slof: 2
True count: +6

+12

 

+6

+6

– Running count: +12
Spellen in de slof: 4
True count: +3

+12

 

+3

+3

+3

+3

– Running count: +3
Spellen in de slof: 1
True count: +3

+3

 

 

+3

– Running count: -6
Spellen in de slof: 3
True count: -2

-6

 

-2

-2

-2

Het is belangrijk het aantal spellen kaarten in de slof goed te kunnen inschatten. Een geschikte methode is de stapel reeds gespeelde kaarten ob-erveren. Aan het eind van de slof voegt de dealer alle kaarten samen, zodat u goed kunt zien hoe hoog zes spellen kaarten zijn. Wanneer u aan box 1 of 2 zit kunt u natuurlijk ook gewoon in de slof naar de resterende kaarten kijken.

Voordeel
Bij het inzetten is het van belang te weten of er voordeel is, en zo ja hoe-veel. Zowel computersimulaties als berekeningen resulteerden in de vol¬gende waarden:
Standaardnadeel = -0,5% Waarde true count-punt = 0,5%
Dit leidt tot de volgende eenvoudige formule:

 

 

(True count- 1)

Voordeel (%) =

2

Ofwel: trek van de true count 1 af en deel dit getal door 2; dit geeft het spelersvoordeel in procenten.

Voordeel bij de belangrijkste true counts

 

 


True count


Voordeel (%)


-2


-1,5


-1


-1


0


-0,5


1


0


2


0,5


3


1


4


1,5


5


2

Er is dus pas sprake van een voordeel bij een true count hoger dan 1.
Bij lagere waarden wordt derhalve volstaan met het plaatsen van een zo klein mogelijke inzet.
Advies: De volgende omzettingen moet u snel en foutloos in uw hoofd kunt uitvoeren:
– van running count naar true count;
– van true count naar voordeel.
Veel sterkte bij deze blackjack strategie.