[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Zin en onzin bij kaarten tellen Black Jack | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Zin en onzin bij kaarten tellen Black Jack

Een van de redenen dat gokkers zo weinig succesvol zijn in casino’s is hun bijgelovigheid.
Waar toeval een hoofdrol speelt probeert het menselijk verstand toch rationele verklaringen te vinden.
Men begint patronen te zien die er helemaal niet zijn of die door puur toeval zijn ontstaan, en tracht daarvan gebruik te maken.
Als op de roulette het balletje tien keer achter elkaar op een rood nummer is gevallen, dan is de kans op een volgende keer rood nog steeds exact gelijk aan de kans op zwart.
Ook kaartentellers dienen steeds weer te vechten tegen allerlei vormen van bijgeloof.
Omdat binnen deze groep niet altijd overeenstemming bestaat over wat wel en wat niet bijgeloof is, zullen hier enkele onderwerpen op dit gebied behandeld worden.
Eerste slof
Voordat er begonnen wordt met spelen liggen de kaarten waaiervormig in volgorde op tafel. Na het eerste schudden blijken de kaarten nog enigszins bij elkaar te blijven.
In de eerste slof kan de verdeling van de kaartvolgorde daarom iets verstoord zijn. Studies hebben aangetoond dat wanneer bepaalde groepen hoge en lage kaarten bij elkaar zitten dit een licht effect op de kansen kan hebben (niet meer dan enkele tienden van een procent).
Aanbevolen wordt om in de eerste slof voor de zekerheid een extra marge van 0,5% op het verwachte voordeel te nemen, en dus de inzet pas te verhogen als de true count een waarde heeft van 3 of meer.
Laatste slof
Het komt regelmatig voor dat het resultaat van een sessie verandert door de gebeurtenissen in de laatste slof.
Het is natuurlijk heel vervelend om de winst van een sessie in de laatste slof te verspelen en met verlies naar huis te gaan.
Toch bestaat er wiskundig gezien niet zoiets als een optimaal stopcriterium. Spelers die altijd stoppen als ze een kleine winst hebben zullen heel vaak winnen, maar zo nu en dan (heel) zwaar verliezen. Het probleem is dat men zo regelmatig vrij korte sessies speelt. Kaartentellers spelen een spel met een positieve winstverwachting.
Elke slof die gespeeld wordt levert naar verwachting wat op. Korte termijn fluctuaties verstoren dit beeld, hieraan is helaas niets te doen.
Het enige wat u kunt doen is veel en goed spelen, zodat u snel uw lange termijn voordeel behaalt.

‘Lopende’ tafels en boxen
Gokkers praten graag over tafels of boxen die goed ‘lopen’, dat wil zeggen dat men veel wint doordat de bank zich vaak dood koopt.
Statistisch gezien is dit een heel normale zaak. De bank koopt zich ongeveer een op de vier keer dood, het is dus normaal dat de bank zich zo nu en dan vijf keer achtereen dood koopt.
Studies hebben aangetoond dat hieruit geen enkele nuttige informatie gehaald kan worden. Als de bank vijf keer achtereen is doodgegaan is de kans op een zesde keer even groot als altijd.
Ditzelfde geldt voor een box die loopt. Als een speler een inzet wint wordt de kans dat hij de volgende wint niet beinvloed door dit resultaat.
Het is het verstandigst om deze fenomenen te negeren. De werkelijkheid is altijd grilliger dan men zou verwachten.

Groote van het voordeel
Kaartentellers maken soms de fout om hun voordeel te overschatten. Ze zien met lede ogen dat andere spelers aan de tafel keer op keer winnen, terwijl ze zelf verliezen als ze hoog spelen wanneer de telling dit dicteert.
De kans voor een gokker om te winnen bedraagt 49/100, hij speelt met een nadeel van 2%. De kaartenteller speelt met een voordeel van 2%. Op de korte termijn is er praktisch geen verschil.
Op de lange duur begint het kleine verschil steeds belangrijker te worden.
Dit statistische effect staat bekend als ‘de wet van de grote aantallen’. Het is er de oorzaak van dat gokkers die erg vaak naar het casino gaan op de lange duur altijd verliezen.
Overigens is de situatie voor de kaartenteller wat te rooskleurig voorgesteld. Een gemiddeld voordeel van 1% is reeler, en voordelige situaties doen zich slechts in 1 op de 6 speien voor.

Vals spelen
Lange verliesseries worden nogal eens verklaard door het vermoeden dat het casino vals gespeeld heeft.
Er is ons geen geval bekend waarbij een van de Holland Casino’s bij het Black Jack spel ooit vals gespeeld heeft tegen een speler.
Er spelen zich natuurlijk van tijd tot tijd incidenten af. Deze worden soms in het voordeel van het casino, soms in het voordeel van de speler uitgelegd.
Enige systematiek is hierin niet aan te treffen. Ook in de meeste buitenlandse casino’s en online casino’s wordt volgens ons eerlijk gespeeld.
De illegale casino’s in Nederland vormen hierop een uitzondering.
Er zijn sterke aanwijzingen dat er in sommige gevallen vals gespeeld wordt. Het wordt daarom afgeraden om in deze casino’s te spelen.
Het voordeeltje dat door kaartentellen behaald kan worden valt namelijk in het niet bij het nadeel dat vals spelen veroorzaakt.
Het is dan ook raadzaam om een casino te verlaten bij de geringste aanwijzing dat er vals wordt gespeeld. Casino’s kunnen op de volgende wijzen vals speien bij Black Jack:
– Fouten maken in het nadeel van de speler (bij voorbeeld bij uitbetalingen, bij het wisselen van geld, of bij het tellen van de punten van een hand); het is altijd zaak om zo goed mogelijk het handelen van de dealer te controleren, en zo nodig te corrigeren.
– De speler aan de laatste box zet (te) laat in; als de dealer bij de box is aangekomen, kijkt hij eerst wat de eerste kaart voor die box is. Is het een kleintje dan wordt de kaart aan de speler gegeven. Is het een plaatje of een aas dan wordt tegen de speler gezegd dat hij te laat ingezet heeft, en dat hij niet meespeelt. De dealer neemt vervolgens de bewuste kaart als eerste kaart voor de bank.
– De dealer haalt tijdens het afhandelen van de boxen steeds de eerstvolgende kaart alvast uit de slof, en bekijkt deze onopvallend. Als de kaart goed is als tweede kaart voor de bank, zal de dealer de boxen snel afhandelen en proberen de kaart voor de bank te houden. Is de kaart niet goed als tweede kaart voor de bank, dan zal de dealer proberen een speler te overtuigen om nog een kaart te kopen.
Er wordt gewerkt met gemerkte kaarten; als de dealer een kaart uit de slof wil halen die niet goed is voor de bank, dan neemt de dealer de tweede kaart uit de slof {dealing seconds).
Een goed getrainde dealer is in staat dit te doen zonder dat het opvalt. Eventueel kan er ook gewerkt worden met een speler aan de laatste box die bij het casino hoort.
Deze krijgt telkens van de dealer een seintje wanneer kaarten die slecht zijn voor de bank weggekocht moeten worden.
– Er wordt een aantal tienen en azen uit het spel verwijderd, en eventueel een aantal kleintjes bijgedaan. Het effect hiervan is dat de kaartenteller steeds gaat inzetten op plustellingen, maar in werkelijkheid nadeel heeft. Deze vorm van vals spelen is te ontdekken door een kaartenteller. De telling (running count) hoort namelijk gemiddeld nul te zijn, wanneer de steekkaart bereikt wordt.
Als er meer kleintjes dan tienen in het spel zitten, dan zal de telling gemiddeld plus zijn wanneer de steekkaart bereikt wordt.
– Er wordt gewerkt met een speciale slof, waarbij enkele kaarten in een compartiment verborgen zijn. De dealer weet de waarde van deze kaarten, en gebruikt ze wanneer hij ze nodig heeft.
– Er wordt gewerkt met speciale kaarten waarbij de kleintjes in het midden wat breder zijn, en naar de uiteinden taps toelopen. De plaatjes zijn juist in het midden wat smaller, en lopen naar de uiteinden breder toe. Na het schudden pakt de dealer een pak kaarten met zijn linkerhand in het midden beet, met zijn rechterhand een uiteinde van het pak en trekt vervolgens de kaarten uit elkaar. Het resultaat hiervan is dat de dealer in zijn linkerhand de kleintjes heeft en in zijn rechterhand de plaatjes. Door deze gescheiden te houden wordt bereikt dat een halve slof uit kleintjes bestaat en een halve slof uit plaatjes. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom dit uiterst nadelig is, zowel voor de basisstrategiespeler als voor de kaartenteller.